Algemene Voorwaarden

OM DE MASSAGEBEHANDELINGEN ZO SOEPEL MOGELIJK TE LATEN VERLOPEN HANTEER IK EEN AANTAL VOORWAARDEN.
 
1. Als u een afspraak voor een massage met mij maakt, ga ik ervan uit dat u kennis genomen heeft van de onderstaande voorwaarden en hiermee akkoord gaat.
 
2. Voor een eerste massage/behandeling zal ik kort een aantal vragen stellen ter kennismaking en om eventuele klachten te inventariseren.
 
3. Eventuele gegevens die u voor of tijdens de massage aan mij geeft, worden door mij vertrouwelijk behandeld en nooit zonder uw toestemming aan derden verstrekt.
 
4. Bent u onder behandeling van een arts, fysiotherapeut, specialist of andere, en/of gebruik u medicijnen? Raadpleeg deze dan of u gemasseerd mag worden gedurende de behandelperiode. Massagepraktijk Double Balanced onthoudt zich van het stellen van medische diagnoses.
 
5. Massagepraktijk Double Balanced zal nooit claimen bepaalde ziekten of aandoeningen te kunnen genezen en zal nooit adviseren om een door een arts aangeraden reguliere medicatie of behandeling te stoppen of te veranderen.
 
6. De klant is zelf verantwoordelijk voor de informatie en de juistheid ervan die hij/zij tijdens het intake gesprek aan mij verstrekt, zodat ik de massage zo verantwoordelijk en veilig mogelijk uit kan voeren.
 
7. De klant maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagepraktijk Double Balanced en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten. Massagepraktijk Double Balanced is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
 
8. Massagepraktijk Double Balanced is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.
 
9. Uit respect voor uw privacy en rust wordt u vriendelijk verzocht om mobiele telefoons uit te schakelen of op stil te zetten vlak voor aanvang van de massage.
 
10. Om een optimale bezetting te krijgen, gelden de volgende regels: Gemaakte afspraken kunnen tot 24 uur voorafgaand aan de afspraak kosteloos worden geannuleerd. Binnen 24 uur geannuleerde afspraken worden volledig aan u doorberekend. Dit geldt ook voor niet nagekomen afspraken.
 
11. Ethiek en hygiëne staan hoog in het vaandel bij Massagepraktijk Double Balanced en ik verwacht dat ook van u.
 
12. Vanuit het oogpunt van hygiëne, wordt het gewaardeerd dat u vlak voor de behandeling hebt gedoucht. Dat is niet alleen voor de masseur prettiger om te werken, maar ook voor uzelf om de behandeling te ondergaan.
 
13. Het verrichten van erotische massages behoort niet tot mijn assortiment. Het vragen hiernaar wordt niet op prijs gesteld. Cliënten die toch seksueel getinte opmerkingen maken en/of seksuele handelingen en/of gedrag vertonen, worden per direct uit de massagepraktijk verwijderd.
 
14. Massagepraktijk Double Balanced behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren.
 
15. Bij het maken van een afspraak wordt altijd uw email, adres en telefoonnummer gevraagd voor mijn administratie.
 
16. Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel u als mij is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
 
17. Gebruik geen drugs of alcohol voor de behandeling.
 
18. Bij de massages op de behandeltafel houdt u, uw onderkleding aan tenzij dit belemmerend werkt voor de massage. Het is voor u prettig als de onderkleding van goed elastisch materiaal is. Strakke slips en boxers zullen u hinderen tijdens de massage van m.n. de benen.
 
19. Handdoeken en overtrekken worden na elke behandeling gewassen. U bent vrij om eigen handdoeken mee te nemen.
 
20. Voor en na elke massage/behandeling zal er geëvalueerd worden hoe de massage/behandeling ervaren is.
 
21. Prijswijzigingen zijn voorbehouden.
 
22. Betaling geschiedt contant of directe overboeking via de mobiele telefoon direct na de massage.
 
Double Balanced is ingeschreven bij de KvK onder nummer 84649410.
 
 

Roxanna Snapper

Roxanna Snapper, masseur Double Balanced

Contact

Double Balanced
Achterbaan 81
1271 WR Huizen

Tel: 06-81151145 
info@doublebalanced.nl
Kvk: 84649410

Toegankelijkheid:
Helaas geen lift, maar een trap naar de praktijk op de 1e verdieping!

 

Route

 

Search